طراحی و ساخت جیگهای آبکاری تحت لیسانس آلمان در ایران یکی از خدمات تخصصی در صنعت آبکاری است که بزودی در ایران راه اندازی خواهیم نمود.
در حال حاضر واردات این کالا بر اساس سفارش مشتریان انجام میشود
کیفیت روکش جیگها و طراحی تخصصی جیگ بر اساس شکل و نوع قطعه یکی از مهمترین آیتمهای افزایش کارائی جیگها هستند که متاسفانه این فرایند در حال حاضر در کشور ما بصورت ضعیف ارائه میگردد.
هدف ما ارائه خدمات با کیفیت و مبنتی بر تخصص بالا با کمک شرکای آلمانی خود می باشد تا بتوانیم کارائی این محصول را در کشور افزایش بدیم.