این محصول بصورت آماده مصرف به مشتریان عرضه میگردد.
مصرف بسیار کم، در مقایسه با بسیاری از برندهای موجود در دنیا بی نظیر است و باعث صرفه جوئی زیادی در هزینه های مشتریان می شود.
با قدرت فرمولاسیون حرفه ای میتوانید حداکثر انتظار را برای داشتن:
  • قدرت همسطحی عالی، قدرت پرتاب خوب و پذیرش کروم عالی و براقی عالی در نقاط دارای جریان کم در سطح قطعه
  • درخشندگی و خواص تسطیح بسیار سریع.
  • مناسب برای آبکاری های ثابت و گردان.
  • فرآیند اثبات شده تولید.

براقی نیکل مگا لوکس 5000