• طراحی دستگاه برش تمام اتوماتیک توسط تیم متخصصین شرکت جهت برش پدهای سلولزی(آذر 1399)
  • ترخیص محموله بار جدید رسیده از آلمان (شهریور 1399)
  • مذاکرات با دو شرکت ترکیه ای برای اخذ نمایندگی انحصاری محصولات مرتبط با صنایع آبکاری (تیر 1399)
  • راه اندازی صفحه اینستاگرام شرکت به آدرس tivan.shimi (خرداد 1399)
  • ترخیص بار براقی نیکل و مس اسیدی از گمرک  (اردیبهشت 1399)
  • اخذ نمایندگی از شرکت FIP ایتالیا (اسفند 1398)
  • اخذ نمایندگی از شرکت ISI-FLEX ایتالیا (بهمن 1398)
  • ثبت سفارش خرید از شرکت CL-AK آلمان (آذر 1398)
  • اخذ نمایندگی انحصاری از شرکت CL-AK آلمان (شهریور 1398)