آخرین بروزرسانی قیمت در تاریخ 13 مرداد ماه 1400

بــراقی نیکل 


IMG_8199
قیمت هرکیلوگرم : 319,000 تومان

بــراقی مس جزء A


IMG_8191s
قیمت هرکیلوگرم : 363,000 تومان

خش پرکن نیکل


IMG_5891s
قیمت هرکیلوگرم : 349,000 تومان

بــراقی مس جزء B


مس جز b
قیمت هرکیلوگرم : 363,000 تومان

نرم کن نیکل


IMG_8227
قیمت هرکیلوگرم : 349,000 تومان

بــراقی مس جزء C


CopperCS
قیمت هرکیلوگرم : 363,000 تومان

سوپر براقی نیکل


MegaLuxSS
قیمت هرکیلوگرم : 645,000 تومان

کفی هوائی نیکل


wating agent small
قیمت هرکیلوگرم : 306,000 تومان