بسیاری از مناطق جهان در حال حاضر استرس و نگرانی در دسترس بودن آب را عمدتا به دلیل سرعت بخشیدن به رشدجمعیت را دارند. در سالهای آینده پیش بینی می شود که آب حیاتی ترین ماده اولیه خام در قرن بیست و یکم تبدیل شود.

تجربه ما و شرکای اروپائی ما، یک منبع قابل اعتماد برای اجرای کلیه پروژه های مختلف از جمله فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی خواهد بود.

در هر پروژه ای که نیاز به حذف آلودگی های مختلف از منابع آب ( به عنوان مثال آبهای سطحی و آب دریا) و یا برای تبدیل فاضلاب به پسابی که مجددا مورد استفاده قرار میگیرد و یا دوباره وارد چرخه آب محیط زیست وارد شود با حداقل تاثیرات زیست محیطی.

با تشکر از تطبیق پذیری شدید شیرآلات و متعلقات، و سطح راندمان بالا نسبت به هزینه، ما با کمک شریک اصلی خودمون در این مقوله (شرکت FIP) شما میتوانید بیشترین انتخاب را در یافتن راه حل مناسب با توجه به نیازهای پروژه خود پیدا کنید.

کارشناسان ما همواره آماده راهنمائی و مشاوره شما می باشند.